Narzędzia analizy form

Narzędzia analizy form są stosowane przez projektantów części plastikowych z form oraz projektantów narzędzi do form, używanych do produkcji tych części.

Narzędzia analizy form:
  • Analiza pochylenia. Identyfikuje i wizualizuje obszary o niewystarczającym pochyleniu.
  • Analiza podcięcia. Identyfikuje i wizualizuje uwięzione obszary, które uniemożliwiłyby wyjęcie części z formy.
  • Analiza linii neutralnej. Wizualizuje i optymalizuje możliwe linie neutralne.

Zagadnienia dotyczące kart graficznych

W wersji SOLIDWORKS 2009 i późniejszych oprogramowanie wykorzystuje procesor graficzny (GPU) komputera do wykonania tych analiz. Przetwarzanie oparte na procesorze graficznym (GPU) pozwala na aktualizacje w czasie rzeczywistym dla wyników analizy, gdy nastąpi zmiana parametrów analizy i geometrii części. Wyniki pozostają widoczne po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager.

Jeżeli dana karta graficzna nie może wykonać koniecznego przetwarzania opartego na procesorze graficznym (GPU), to oprogramowanie wykorzysta procesor centralny (CPU) do wykonania tych analiz. Starsze narzędzia oparte na procesorze centralnym (CPU) nie zapewniają aktualizacji w czasie rzeczywistym. Aby dokonać aktualizacji wyników, konieczne jest kliknięcie Obliczaj w menedżerze właściwości PropertyManager. Wyniki nie pozostają widoczne po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager.

Aby zapoznać się z najnowszymi kartami i sterownikami, należy odwiedzić stronę http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html.