Foldery formy

Podczas używania różnorodnych narzędzi do form, oprogramowanie automatycznie tworzy poniższe foldery i dodaje do nich odpowiednie powierzchnie:

Obiekty powierzchniowe gniazda fm_surface_bodies.gif Kiedy tworzymy linię neutralną w menedżerze właściwości PropertyManager Linia neutralna, oprogramowanie automatycznie tworzy ten folder. Jeżeli nie są potrzebne powierzchnie zamknięcia stykowego, oprogramowanie wypełnia folder obiektem powierzchniowym gniazda. Jeżeli powierzchnie zamknięcia stykowego są potrzebne, folder pozostaje pusty.
Obiekty powierzchniowe rdzenia fm_surface_bodies.gif Kiedy tworzymy linię neutralną w menedżerze właściwości PropertyManager Linia neutralna, oprogramowanie automatycznie tworzy ten folder. Jeżeli nie są potrzebne powierzchnie zamknięcia stykowego, oprogramowanie wypełnia folder obiektem powierzchniowym rdzenia. Jeżeli powierzchnie zamknięcia stykowego są potrzebne, folder pozostaje pusty.
Obiekty powierzchni neutralnej fm_surface_bodies.gif Kiedy tworzymy powierzchnię neutralną w menedżerze właściwości Powierzchnia neutralna, oprogramowanie automatycznie tworzy ten folder i wypełnia go powierzchniami neutralnymi. Jeżeli wybierzemy opcję Połącz w menedżerze właściwości PropertyManager, do folderu dodana zostanie jedna powierzchnia. Jeżeli nie wybierzemy opcji Połącz, do foldera dodanych zostanie wiele oddzielnych powierzchni.

Jeżeli nasza część zawiera otwory na wylot, musimy utworzyć powierzchnie zamknięcia stykowego. Kiedy tworzymy powierzchnie zamknięcia stykowego w menedżerze właściwości PropertyManager Powierzchnia zamknięcia stykowego , oprogramowanie wypełnia folder Obiekty powierzchniowe gniazda fm_surface_bodies.gif i Obiekty powierzchniowe rdzenia fm_surface_bodies.gif odpowiednimi powierzchniami. Jeżeli wybierzemy opcję Połączw menedżerze właściwości PropertyManager, do każdego foldera dodana zostanie jedna powierzchnia, która jest główną powierzchnią rdzenia (lub gniazda) połączoną ze wszystkimi powierzchniami zamknięcia stykowego. Jeżeli nie wybierzemy opcji Połącz, foldery są wypełniane główną powierzchnią gniazda (lub rdzenia) oraz oddzielnymi powierzchniami zamknięcia stykowego dla każdego otworu na wylot.

Jeżeli chcemy zdefiniować formę przy pomocy powierzchni, które nie zostały utworzone przy pomocy narzędzi do form, możemy utworzyć foldery formy ręcznie i dodać powierzchnie do tych folderów.

Ręczne tworzenie folderów form

Aby ręcznie utworzyć foldery formy, należy:

  1. Kliknąć przycisk Wstaw foldery formy Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia do form) lub kliknąć staw > Formy > Wstaw foldery formy.
    Foldery formy pojawiają się jako podfoldery w folderze Obiekty powierzchniowe fm_surface_bodies.gif.
  2. W folderze Obiekty powierzchniowe fm_surface_bodies.gif przeciągnąć utworzone powierzchnie do odpowiedniego podfolderu.