Narzędzia do form - Gniazdo

Można tworzyć proste formy, używając narzędzia Gniazdo Tool_Cavity_Mold_Tools.gif.

Tworzenie formy przy użyciu narzędzia Gniazdo Tool_Cavity_Mold_Tools.gif wymaga następujących elementów:
  • Części projektu - Części, które chcemy odlewać.
  • Baza formy - Część, która mieści operację gniazda części projektu.
  • Złożenie pośrednie - Złożenie, w którym tworzone jest gniazdo.
  • Wyprowadzone części komponentu - Części, które staną się połówkami formy po ich przecięciu.
Łączymy części projektu i bazę formy w złożenie pośrednie.Następnie tworzymy operację gniazda w kontekście złożenia pośredniego.Tworzy to relacje bazy formy z częścią projektu, na wypadek gdyby część projektu zmieniła kształt.
Aby utworzyć bardziej złożone formy, należy użyć narzędzi i technik opisanych w Projektowanie form.