Narzędzia do form — Powierzchnie rozwijalne

Polecenie Powierzchnie rozwijalne tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif tworzy powierzchnie w określonym kierunku od wybranych krawędzi.

Przykłady użycia powierzchni rozwijalnych:
  • Dodawanie stycznych wydłużeń do skomplikowanych powierzchni
  • Tworzenie pochylonych ścian bocznych
  • Zastępowanie pochylonymi powierzchniami nie pochylonych powierzchni na importowanych modelach (przy użyciu typu Zwężonego lub Wyciągnięcia po ścieżce)
  • Tworzenie powierzchni neutralnych i blokujących
ruled_surface.gif ruled_surface1.gif