Narzędzia do form — Powierzchnie zamknięcia stykowego

Aby przeciąć blok obiektu narzędzia na dwa kawałki, potrzebujemy dwóch kompletnych powierzchni (powierzchni rdzenia i powierzchni gniazda) bez żadnych otworów. Powierzchnie zamknięcia stykowego służą do zamykania otworów przelotowych. Możemy utworzyć powierzchnie zamknięcia stykowego po utworzeniu linii neutralnych.

Powierzchnia zamknięcia stykowego zamyka otwory przelotowe poprzez utworzenie łaty powierzchni wzdłuż:
  • Krawędzi formujących zamkniętą pętlę.
  • Linii neutralnej, która utworzyliśmy dla zdefiniowania pętli.
Kiedy tworzymy powierzchnie zamknięcia stykowego, oprogramowanie wypełnia Obiekty powierzchniowe gniazda fm_surface_bodies.gif i Obiekty powierzchniowe rdzenia fm_surface_bodies.gif odpowiednimi powierzchniami. Patrz: Foldery form.