Narzędzia do form — Analiza podcięcia (oparta na procesorze centralnym (CPU))

Narzędzie Analiza podcięcia Tool_UndercutAnalysis_View.gif znajduje uwięzione obszary w modelu, który nie może zostać wyjęty z formy. Obszar ten wymaga utworzenia rdzenia bocznego. Kiedy główny rdzeń i gniazdo są rozdzielone, boczny rdzeń jest wysuwany w kierunku prostopadłym do ruchu głównego rdzenia i gniazda, pozwalając na wyrzucenie części.

Temat ten ma zastosowanie jedynie dla analizy podcięcia opartej na procesorze centralnym (CPU). Oprogramowanie używa przetwarzania opartego na procesorze centralnym (CPU) tylko jeżeli karta graficzna nie może wykonać przetwarzania opartego na procesorze graficznym (GPU) wymaganego dla nowszej analizy podcięcia opartej na procesorze graficznym (GPU). Patrz: Zagadnienia dotyczące kart graficznych w Narzędzia analizy form.
Analiza podcięcia działa tylko w odniesieniu do obiektów bryłowych. Nie działa ono na obiektach powierzchniowych.