Związki rodzic/potomek

Operacje zwykle są budowane na innych operacjach. Na przykład tworzymy operację wyciągnięcia bazy, a następnie tworzymy dodatkowe operacje, takie jak dodanie lub wyciągnięcie wycięcia. Pierwotne wyciągnięcie bazy jest operacją rodzicem. Operacja dodania lub wyciągnięcia wycięcia jest operacją potomkiem. Istnienie operacji potomka zależy od rodzica.

Operacja rodzic to istniejąca operacja, od której zależą inne operacje. Związki Rodzic/potomek mają następujące cechy:
  • Możemy tylko wyświetlać te związki, lecz nie możemy ich edytować.
  • Nie możemy przenieść operacji potomka w kolejności przed jej rodzica.

Avy wyświetlić relacje Rodzic/Potomek należy w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy operację, której relacje chcemy wyświetlić. Wybrać z menu Rodzic/potomek.