Powierzchnie neutralne

Powierzchnie neutralne są używane do oddzielania rdzenia formy od gniazda.