Szyki i odbicia lustrzane

Szyk powtarza wybrane operacje w formie matrycy, w oparciu o operację źródłową. Można utworzyć szyk liniowy, szyk kołowy, szyk oparty na krzywej, wypełnienia albo użyć punktów szkicu lub współrzędnych z tabeli, aby utworzyć szyk.

Lustro kopiuje wybrane operacje lub wszystkie operacje, odbijając je względem wybranej płaszczyzny lub ściany.

Aby dane kolorów, tekstur i oznaczeń gwintu SOLIDWORKS rozeszły się do wszystkich wystąpień szyku i operacji lustra, należy wybrać opcję Rozejście właściwości wizualnych w menedżerze właściwości PropertyManager.

W częściach wieloobiektowych możemy użyć operacji szyku lub lustra, aby utworzyć szyk lub lustro wielu obiektów w obrębie tego samego dokumentu.
Lustro części wieloobiektowych względem płaszczyzny

Kiedy szyk lub operacje lustrzane dzielą pojedyncze obiekty na wiele obiektów, można wybrać, które obiekty mają zostać zachowane i określić, które konfiguracje należy zachować jako aktualne.

Oprogramowanie także obsługuje pełny podgląd operacji szyku i lustra.