Narzędzia pióra

Narzędzia pióra są dostępne na urządzeniach dotykowych.

Pióro

Dostęp do karty Szkicownik menedżera poleceń CommandManager można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy dowolną kartę menedżera poleceń CommandManager i wybierając pozycję Szkicownik.

Narzędzie Pióro aktywuje pióro lub rysik na potrzeby tworzenia szkiców. Za pomocą narzędzia Pióro można utworzyć wiele szkiców z wieloma węzłami Szkic piórem. Można użyć wielu węzłów Szkic piórem, aby szybko wizualizować koncepcje w oprogramowaniu. Następnie można użyć narzędzi rozpoznawania kształtu, aby prześledzić szkic i wygenerować prawdziwe elementy szkicu, na podstawie których da się utworzyć geometrię bryły lub powierzchni.

Narzędzia Pióro można użyć do dostosowania elementów kształtu, takich jak Kolor czy Grubość. W tym trybie można używać pociągnięć atramentem do przenoszenia swoich pomysłów na płaszczyznę szkicu. Pociągnięcia nie wpływają na model i mogą zostać wygaszone. Można również cofnąć działanie, wybrać te pociągnięcia i przekonwertować je na elementy szkicu w późniejszym czasie za pomocą menu kontekstowego.

Gumka

Narzędzie Gumka usuwa pociągnięcia szkicu utworzone za pomocą narzędzi Pióro lub Dotyk.

Narzędzie Gumka usuwa tylko pełne pociągnięcia atramentem (pozycje, które mają kolor i nie zostały przekonwertowane na jednostki szkicu). Nie da się usunąć pociągnięć częściowych. Wybrać narzędzie Gumka i kliknąć dowolne pociągnięcie, aby je usunąć. Nie spowoduje to usunięcia elementów szkicu utworzonych za pomocą narzędzia szkicu. Na przykład po włączeniu narzędzia Linia nie da się użyć narzędzia Gumka. To ograniczenie dotyczy tylko elementów utworzonych za pośrednictwem menedżera poleceń CommandManager Szkicownik.

Wybierz

Za pomocą narzędzia Wybierz można wybrać wiele elementów, używając pióra lub dotyku. Można wybrać pociągnięcie piórem i je usunąć albo zmienić wybrane pociągnięcie na rozpoznawalny kształt lub element szkicu. Narzędzie Wybierz przekształca pióro z przyrządu do pisania odręcznego w przyrząd wskazujący. Nie są już wykonywane pociągnięcia atramentem, lecz operacje wybierania i zaznaczania.

Automatyczny kształt

Tryb Automatyczny kształt konwertuje pociągnięcia na najbliższy rozpoznawalny kształt, używając limitu tolerancji. Są to następujące kształty: linia, punkt, łuk trzypunktowy, okrąg, prostokąt z narożnika, elipsa i wielobok.

Automatyczne elementy szkicu

Tryb Automatyczne elementy szkicu pozwala na rysowanie pociągnięć na ekranie. Oprogramowania analizuje pociągnięcia i automatycznie konwertuje pociągnięcia piórem na elementy szkicu SOLIDWORKS. Nie ma potrzeby wcześniejszego wybierania rodzaju elementu do narysowania.