Właściwości

Można dodać nową właściwość lub zmienić wartość istniejącej właściwości w oknie dialogowym Zmień wartość właściwości.

Aby wyszukiwać dokumenty według właściwości, należy użyć aplikacji Wyszukiwanie SOLIDWORKS.