Skale

Możemy skalować część lub model powierzchniowy względem jego środka ciężkości, początku układu współrzędnych modelu lub układu współrzędnych.

Polecenie Skala dokonuje skalowania tylko geometrii modelu, do użycia w eksporcie danych, wgłębieniach itd. Nie skaluje ona wymiarów, szkiców ani geometrii odniesienia. W częściach wieloobiektowych możemy skalować jeden lub więcej obiektów.

Operacja Skala ma te same cechy jak każda inna operacja w drzewie operacji FeatureManager: manipuluje ona geometrią, lecz nie zmienia definicji operacji, które zostały utworzone przed jej dodaniem. Aby tymczasowo przywrócić model do rozmiaru sprzed skalowania, możemy przewinąć wstecz, lub wygasić operację Skaluj.

Pierwotna część Niejednorodne skalowanie
   
Oryginalna część wieloobiektowa pokazująca wybrany obiekt do skalowania
   
Jednorodne skalowanie Niejednorodne skalowanie