Sceny

Sceny dostarczają wizualne tło za modelem. W SOLIDWORKS, dostarczają one odbicia na modelu. Z dodanym PhotoView 360, sceny dostarczają realistyczne źródło światła, włącznie z iluminacją i odbiciami, wymagając mniej manipulacji oświetlenia. Obiekty i światła w scenie mogą formować odbicia na modelu i mogą rzucać cienie na podłogę.

Scena składa się z:

  • Środowisko sferyczne bazujące na wstępnie ustawionej scenie lub wybranego obrazu, mapowanego wokół modelu.
  • Tło dwuwymiarowe, które może być jednobarwne, gradientem koloru lub wybranym obrazem. Pomimo że elementy środowiska są częściowo zasłonięte tłem, odbijają się one w modelu. Można również wyłączyć tło i ukazać zamiast niego środowisko sferyczne.
  • Dwuwymiarowa podłoga, na której widać cienie i odbicia. Można zmieniać odległość modelu od podłogi.
Ta porada ma zastosowanie dla przeglądania modeli w obszarze graficznym SOLIDWORKS lub w oknie Podgląd PhotoView. Kiedy dla opcji Tło jest wybrane ustawienie Użyj środowiska na karcie menedżerze właściwości PropertyManager Edytuj scenę - Podstawowy i powiększamy model, skala tła zmienia się wraz ze skalą modelu. Aby zmienić skalę modelu bez zmieniania skali tła, należy oglądać model przez kamerę.