Skorupy

Narzędzie skorupy wydrąża część, pozostawia otwarte wybrane ściany i tworzy operację cienkościenną na pozostałych ścianach.

Jeżeli nie wybierzemy żadnych ścian w modelu, możemy utworzyć skorupę z bryły, tworząc zamknięty wydrążony model. Możemy również utworzyć skorupę modelu używając wielu grubości.
Model skorupowy z nie usuniętymi ścianami
Wszelkie zaokrąglenia powinny zostać zastosowane przed utworzeniem skorupy.

Jeżeli narzędzie Skorupa ma problemy z utworzeniem skorupy modelu, w menedżerze właściwości PropertyManager pojawi się Diagnostyka błędów, aby pomóc nam zdiagnozować problem.