Sfazowania szkicu

Narzędzie Sfazowanie szkicu wprowadza sfazowanie dwóch przyległych elementów szkicu w szkicach dwuwymiarowych (2D) oraz trójwymiarowych (3D). Narzędzie to jest dostępne dla szkiców 2D i 3D. Narzędzie Sfazowanie na pasku narzędzi Operacje sfazowuje takie elementy jak krawędzie w częściach.