Wiązania SmartMates

Funkcja wiązań SmartMates oszczędza czas poprzez umożliwienie utworzenia często używanych wiązań bez używania menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.

Procedury SmartMates

Żądana akcja wiązania Co zrobić
Wiązanie dwóch komponentów w złożeniu. Nacisnąć klawisz Alt i przeciągnąć jeden komponent na drugi.
Wiązanie nowego komponentu podczas dodawania go do złożenia. Przeciągnąć część z innego okna na część w złożeniu.
  • Z pliku części: Wybrać element i przeciągnąć.
  • Z pliku złożenia: Przytrzymać klawisz Shift, a następnie wybrać element i przeciągnąć.
Całkowite wiązanie często używanego komponentu podczas wstawiania go do złożenia. Przeciągnąć część z odniesieniami wiązania z okna Eksploratora Windows lub Biblioteki projektu do złożenia. Metoda ta może całkowicie związać nowy komponent ale należy pamiętać że najpierw trzeba ustawić odniesienia wiązania.