Inteligentne komponenty

Możemy utworzyć Inteligentne komponenty z komponentów, których często używamy i wymagają dodania skojarzonych komponentów i operacji. Przykłady:

  • Złącze ze śrubami mocującymi, nakrętkami, otworami dla śrub i wycięciami
  • Pierścień ustalający z rowkiem
  • Silnik z wkrętami i otworami mocującymi

Kiedy czynimy komponent inteligentnym, kojarzymy inne komponenty i operacje z inteligentnym komponentem. Podczas wstawiania inteligentnego komponentu do złożenia, możemy wybrać czy chcemy wstawić skojarzone komponenty i operacje. Następujące operacje mogą być skojarzone z Inteligentnym komponentem:

  • Wyciągnięte dodania i wycięcia
  • Obrócone dodania i wycięcia
  • Otwory proste
  • Otwory z Kreatora otworów

Możemy mapować konfiguracje Inteligentnego komponentu do konfiguracji skojarzonych komponentów i operacji.

Możemy dodawać możliwość automatycznego wymiarowania do cylindrycznych Inteligentnych komponentów. Kiedy wstawimy inteligentny komponent do komponentu cylindrycznego, rozmiar inteligentnego komponentu dopasowuje się do komponentu cylindrycznego.