Podziel elementy

Możemy podzielić element szkicu, aby utworzyć dwa elementy szkicu. I odwrotnie, możemy usunąć punkt rozszczepienia, aby połączyć dwa elementy w jeden element szkicu. Należy użyć punktów rozszczepienia, aby podzielić okrąg, pełną elipsę lub zamknięty splajn.

Możliwe jest wymiarowanie w odniesieniu do punktu rozszczepienia. Możemy również wstawiać części w punktach rozszczepienia w złożeniu wyznaczania trasy.