Wygaszanie i przywracanie operacji

Kiedy wygasimy operację, jest ona usunięta z modelu (ale nie wymazana). Operacja znika z widoku modelu, i jest ukazana kolorem szarym w drzewie operacji FeatureManager. Jeżeli operacja ma operacje potomki, są one również wygaszone.

Wygaszanie operacji

Aby wygasić operację, należy:

 1. Wybrać operację w drzewie operacji FeatureManager lub wybrać ścianę tej operacji w obszarze graficznym. Aby wybrać wiele operacji, należy przytrzymać klawisz Ctrl w czasie dokonywania wyborów.
 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Wygaś na pasku narzędzi Operacje. (W częściach z wieloma konfiguracjami ma zastosowanie tylko do bieżącej konfiguracji).
  • Kliknąć Edycja > Wygaś, a następnie wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Wybrane konfiguracje.
  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy operację w drzewie operacji FeatureManager i wykonać jedną z następujących czynności w celu wygaszenia wybranej operacji oraz jej operacji potomnych:
  • Wybrać Wygaś. (W częściach z wieloma konfiguracjami ma zastosowanie tylko do bieżącej konfiguracji).
  • Wybrać Właściwości a następnie w oknie dialogowym wybrać Wygaszony. W częściach z wieloma konfiguracjami wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Wybrane konfiguracje.

Przywracanie operacji

Kiedy przywrócimy operację jest ona przywrócona do modelu. Jeżeli operacja ma operacje potomki możemy wybrać czy wygasić czy nie wygaszać operacji potomków kiedy przywrócimy operację rodzica. Jeżeli chcemy przywrócić wygaszoną operację, musimy ją wybrać w drzewie operacji FeatureManager.

Aby przywrócić operację, należy:

 1. Wybrać wygaszoną operację w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Przywróć na pasku narzędzi Operacje. (W częściach z wieloma konfiguracjami ma zastosowanie tylko do bieżącej konfiguracji).
  • Kliknąć Edycja > Przywróć, a następnie wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Wybrane konfiguracje.
  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy operację w drzewie operacji FeatureManager i wykonać jedną z następujących czynności w celu przywrócenia wybranej operacji:
  • Wybrać Przywróć. (W częściach z wieloma konfiguracjami ma zastosowanie tylko do bieżącej konfiguracji).
  • Wybrać Właściwości a następnie w oknie dialogowym wyczyścić Wygaszony. W częściach z wieloma konfiguracjami wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Wybrane konfiguracje.

  Jeżeli wybrana operacja jest potomkiem innej operacji, operacja rodzica jest również przywrócona.

Przywracanie operacji i elementów zależnych

Aby przywrócić operację i jej elementy zależne, należy:

 1. Wybrać wygaszoną operację rodzica w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Przywróć wraz z elementami zależnymi na pasku narzędzi Operacje. (W częściach z wieloma konfiguracjami ma zastosowanie tylko do bieżącej konfiguracji).
  • Kliknąć Edycja > Przywróć wraz z elementami zależnymi, a następnie wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Wybrane konfiguracje.
  Wybrana operacja i wszystkie operacje, które są od niej zależne powrócą do modelu.
  Jeżeli przywrócimy operację potomka, jej operacja rodzica również zostanie przywrócona. Aczkolwiek jeżeli operacja rodzica ma inne operacje potomki pozostają one wygaszone.