Obiekty powierzchniowe

Obiekt powierzchniowy to ogólny termin, który opisuje geometrie o zerowej grubości, takie jak: pojedyncze powierzchnie, połączone powierzchnie, przycięte i zaokrąglone powierzchnie itd. W pojedynczej części mogą występować wielokrotne obiekty powierzchniowe.

Możemy wybrać obiekt powierzchniowy z obszaru graficznego używając polecenia Filtruj obiekty powierzchniowe na pasku narzędzi Filtr wyboru. Przy pomocy polecenia Filtruj obiekty powierzchniowe można wybierać wszystkie typy powierzchni.

Wskaźnik zmienia się na gdy znajdzie się nad obiektem powierzchniowym. Obiekty powierzchniowe mogą obejmować:
  • Powierzchnie o pojedynczej ścianie
  • Powierzchnie o wielu ścianach
  • Powierzchnie połączone
  • Powierzchnie zaokrąglone
  • Przycięte i wydłużone powierzchnie
  • Importowane powierzchnie
  • Powierzchnie planarne i powierzchnie środkowe
  • Powierzchnie utworzone przez wyciągnięcie, obrót wokół linii środkowej, wyciągnięcie po profilach, wyciągnięcie po ścieżce, odsunięcie, rozejście promieniowe lub wypełnienie
Aby wybrać pojedynczą ścianę w skomplikowanym obiekcie powierzchniowym, należy użyć polecenie Filtr ścian na pasku narzędzi Filtr wyboru.