Wizualizacja układów wiązań

Można wizualizować, manipulować oraz rozwiązywać problemy wiązań przy użyciu okna Pokaż wiązania, okna Przeglądaj błędy wiązań oraz objaśnień wiązań.

Pokaż wiązania
 
Przeglądaj błędy wiązań