Wybieranie operacji na podstawie liczby boków

Wytyczne najlepszych praktyk zalecają uwzględnienie liczby boków przy podejmowaniu decyzji odnośnie typu tworzonej operacji - operacji wypełnienia, granicy, wyciągnięcia po profilach lub wyciągnięcia po ścieżce.

  • Dla operacji z dwoma lub czterema bokami, należy użyć granicy, wyciągnięcia po profilach lub wyciągnięcia po ścieżce.
  • Dla operacji z trzema albo pięcioma blokami lub większą liczbą boków, należy użyć wypełnienia.

Wyjaśnienie

Wierzchołek wspólny dla dwóch lub większej liczby profili nosi nazwę punktu zdegenerowanego. Wewnętrzny przepływ powierzchni (linie UV) nie zbiega się w jednym punkcie. Punkt zdegenerowany może prowadzić do późniejszych problemów, jeżeli nastąpi odsunięcie ściany lub utworzenie skorupy, bądź zastosowany zostanie promień do danej krawędzi.

Linie przepływu w wyciągnięciu po profilach z trzema bokami w porównaniu z wypełnieniem