Wyglądy

Wygląd definiuje właściwości wizualne modelu, włącznie z kolorem i teksturą. Wyglądy nie wpływają na właściwości fizyczne, które są definiowane przez materiały.

Każdemu materiałowi jest przypisany wygląd domyślny, który emuluje wygląd materiału.