Bloki w rysunkach

Można tworzyć, zapisywać, edytować i wstawiać bloki elementów rysunków, które są często używane, takich jak standardowe notatki, bloki tytułowe, pozycje etykiet i specjalne symbole niedostępne w standardowych adnotacjach.

Bloki mogą zawierać tekst, dowolne typy elementów szkicu, odnośniki, elementy i teksty zaimportowane, a także kreskowanie obszaru. Można dołączyć blok do geometrii lub do widoków rysunków i wstawić je do formatów arkuszy. Można również kopiować bloki pomiędzy rysunkami i szkicami lub wstawiać bloki z Biblioteki projektu.