Kamery

Istnieje możliwość dodawania kamer do dokumentów modelu oraz wyświetlania modelu z perspektywy kamery.

Można:
  • Określać pozycje celów oraz kamer.
  • przytwierdzać kamery do obiektów i elementów szkicu, Kamera może wtedy ukazywać ruch lub poruszać się wraz z danym elementem.
  • Umieszczać kamery wewnątrz modeli.
  • Przechylać kamery o określone kąty.
  • Sterować właściwościami pola widzenia oraz głębi ostrości.
  • Używać kamer w animacjach.