Ikony komponentu w drzewie operacji FeatureManager

Podstawowe ikony komponentu

Część
Podzespół
Elastyczny podzespół

Odmiany

W pełnej pamięci Żółta ikona wskazuje, że komponent jest w pełni załadowany do pamięci i wszystkie jego operacje oraz wiązania są edytowalne.
Odciążony Na ikonie części odciążonej pojawia się niebieski obraz pióra
Nieaktualny, Odciążony Na ikonie nieaktualnej części odciążonej pojawia się obraz czerwonego pióra.
Wygaszony Szara ikona wskazuje, że komponent ten nie jest używany w aktywnej konfiguracji.
Ukryte Biała ikona wskazuje, że komponent ten jest aktywny, lecz ukryty.
Ukryty, Odciążony Biała ikona z niebieskim piórem wskazuje, że komponent jest odciążony i ukryty.
Ukryty, Nieaktualny i Odciążony Biała ikona z czerwonym piórem wskazuje, że komponent jest ukryty, nieaktualny i odciążony.
Inteligentny komponent Na ikonie inteligentnych komponentów wyświetlany jest obraz błyskawicy.
Ukryty inteligentny komponent Przezroczysta ikona błyskawicy na białej ikonie wskazuje, że inteligentny komponent jest ukryty.
Przeglądanie dużego projektu Na ikonach wszystkich elementów pojawia się nakładka oka, jeśli złożenie jest otwarte w trybie Przeglądanie dużego projektu.
Ukryte przeglądanie dużego projektu Biała ikona z okiem oznacza, że złożenie jest otwarte w trybie przeglądania dużego projektu, a komponent jest ukryty.
Nierozpoznany Podczas otwierania złożenia nakładka z okiem wskazuje, że komponenty są rozwiązywane. Nakładka zniknie, gdy komponenty zostaną w pełni rozwiązane.
Koperta

Pojedynczy komponent

Komponent jest otoczką.
Koperta

Podzespół

Podzespół jest otoczką.
Ukryta otoczka Komponent jest otoczką i jest ukryty.
Wygaszona otoczka Komponent jest otoczką i jest wygaszony.
Zgrupowane komponenty Można automatycznie grupować takie same komponenty, o identycznej konfiguracji, w strukturę przypominającą foldery. Kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie najwyższego poziomu i wybrać polecenie Wyświetlanie drzewa > Wystąpienia komponentu grupy.
Zgrupowane podzespoły Podzespoły, które są wspólnie zgrupowane.
Za częściami zamrożonymi przy użyciu paska zamrażania jest widoczna ikona kłódki .