Operacje objętości

Konwertowanie operacji szczeliny na operacje objętości szczeliny

Operacje objętości szczeliny to operacje objętości utworzone ze standardowych operacji szczeliny. Można konwertować standardowe szczeliny na objętości szczeliny i można przywrócić objętości szczeliny do standardowych szczelin.

Poprzez konwertowanie standardowych operacji szczelin na objętości szczeliny, można użyć dostosowanych operacji objętości w celu uzyskania lepszego oszacowania kosztów.

Aby konwertować operację szczeliny w części na operację objętości dla kalkulacji kosztów Costing:

 1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Kalkulacja kosztów.
 2. W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.
  Oprogramowanie oszacuje koszt części.
 3. W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć Operacje frezu.
  Aplikacja identyfikuje istniejące operacje szczeliny.
 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację szczeliny i kliknąć Konwertuj na objętości szczeliny.
  Koszt zostanie zaktualizowany.
  Aby przywrócić operacje objętości szczelin z powrotem do szczelin, należy w menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości szczeliny i kliknąć Przywróć do standardowej szczeliny.

Zapisywanie operacji objętości jako części

Operacje objętości reprezentują materiał usunięty z części.

Dla niektórych części w celu określenia kosztu usuniętego materiału należy konwertować zestaw operacji objętości na część wieloobiektową. Zanim będzie można traktować zestaw operacji objętości jako część wieloobiektową, należy najpierw zapisać operacje objętości jako części.

Aby zapisać operacje objętości jako części, należy:

 1. Oszacować koszty części obrabianej:
  1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Kalkulacja kosztów.
  2. W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.
 2. W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć foldery aby wyświetlić operację objętości.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości i kliknąć Wstaw do nowej części.
 4. W oknie dialogowym wpisać nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

Przypisywanie operacji obróbki do operacji objętości

Aby oszacować koszt części, które można utworzyć z obiektu produktu wyjściowego, można przypisać operacje obróbki do operacji objętości.

Aby przypisać operacje obróbki skrawaniem do otwartych części, w których występują operacje objętości:

 1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
 2. W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.
  Oprogramowanie oszacuje koszt części.
 3. W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć folder operacji obróbki zawierający operację objętości: Operacje frezowania, Operacje wiercenia lub Operacje toczenia.
 4. Aby zmienić typ operacji obróbki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości i kliknąć polecenie, aby przekształcić na inny typ operacji:
  Opcja Opis
  Konwertuj na wiertło Konwertuje operacje frezowania lub toczenia na operacje wiercenia.
  Konwertuj na toczenie Konwertuje operacje frezowania lub wiercenia na operacje toczenia.
  Konwertuj na frezowanie Konwertuje operacje toczenia lub wiercenia na operacje frezowania.
  Na przykład jeżeli operacja objętości występuje w części Operacje frezowania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości, a następnie kliknąć Konwertuj na wiercenie lub Konwertuj na toczenie.
 5. Aby zmienić typ operacji oprzyrządowania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości i kliknąć Przetwarzanie > oprzyrządowania , a następnie wybrać inny typ operacji oprzyrządowania.
  Na przykład dla operacji objętości frezowania spłaszczonym końcem frezu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości, a następnie kliknąć Przetwarzanie > oprzyrządowania > Frez kulisty .