Wycięcia

Wycięcie jest operacją, która usuwa materiał z części lub złożenia.

W częściach wieloobiektowych można używać wycięć dla utworzenia części rozłącznych. Można kontrolować, które części zachować, a na które będzie miało wpływ wycięcie.