Kalkomanie

Kalkomania jest obrazem 2D zastosowanym dla modelu. Można użyć kalkomanii, aby zastosować etykiety ostrzeżeń lub instrukcji dla modeli. Można również użyć kalkomanii, aby utworzyć szczegóły modelu, które można efektywnie reprezentować za pomocą obrazu zamiast geometrii modelu.

Kalkomanie można przeglądać i stosować w SOLIDWORKS. Kalkomanie można przeglądać eDrawings i PhotoView 360.

Model samochodu
Model samochodu z kalkomanią
Domyślnie kalkomanie używają schematu iluminacji, który jest odrębny od schematu dla wyglądu pod kalkomanią. Aby użyć schematu iluminacji wyglądu, w menedżerze właściwości PropertyManager Kalkomanie, na karcie Iluminacja, należy wybrać Użyj niżej leżącego wyglądu.