Wyświetlanie komponentó w drzewie operacji FeatureManager

Czasem chcemy skoncentrować się na strukturze hierarchii projektu, a nie na szczegółach szkiców i operacji. Ponadto, możemy chcieć skoncentrować się projekcie złożenia bez przeglądania wszystkich operacji komponentów.

Każdy z tych sposobów przeglądania złożenia ma wpływ jedynie na poziom szczegółów wyświetlanych w drzewie operacji FeatureManager a nie na samo złożenie.

Wyświetlanie hierarchii złożenia

Aby wyświetlać hierarchię złożenia, należy:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Pokaż tylko hierarchię.
    Drzewo operacji FeatureManager wyświetli tylko komponenty (zarówno części, jak i podzespoły), bez żadnych szczegółów niskiego poziomu.
  • Aby ponownie wyświetlić szczegóły, należy powtórzyć omawianą procedurę, wybierając Pokaż szczegóły operacji.

Przeglądanie złożenia według zależności

Aby przeglądać złożenie według zależności, należy:

  • Aby wyświetlić zależności, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Wyświetlanie drzewa > Przeglądaj wiązania i zależności lub kliknąć Widok > Interfejs użytkownika > Drzewo operacji FeatureManager > Według zależności .
    Elementy zależne (zamiast operacji) zostaną wyświetlone poniżej każdego z komponentów.Elementy zależne obejmują wiązania i szyki komponentów.Aby przeglądać operacje i płaszczyzny komponentu, należy rozwinąć folder Operacje pod komponentem.
  • Aby ponownie wyświetlić operacje, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Wyświetlanie drzewa > Przeglądaj operacje lub kliknąć Widok > Interfejs użytkownika > Drzewo operacji FeatureManager > Według operacji .