Badanie drzewa operacji FeatureManager

Operacja Odgięcie bazowe tworzy trzy nowe operacje w drzewie operacji FeatureManager:

Folder Arkusz blachy

Można zdefiniować domyślne zachowanie określające, czy obiekty arkusza blachy są zgodne z parametrami zdefiniowanymi w folderze Arkusz blachy w drzewie operacji FeatureManager. Folder Arkusz blachy zawiera definicje arkusza blachy dla pojedynczych obiektów arkusza blachy. W tym folderze można zdefiniować wspólne parametry arkusza blachy dla wszystkich obiektów lub zastosować indywidualne ustawienia dla każdego obiektu.

Aby dowiedzieć się, jak zastąpić parametry w folderze Arkusz blachy, patrz Właściwości dokumentu - Arkusz blachy.

Arkusz blachy1 Zawiera domyślne parametry zgięcia. Aby zmienić domyślny promień zgięcia, naddatek materiału, ubytek materiału lub domyślny typ podcięcia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Arkusz blachy1 i wybrać Edytuj operację.
Odgięcie bazowe1 Reprezentuje pierwszą operację bryły w części arkusza blachy.
Rozłożony model1 Rozłożony model1 znajduje się w folderze Rozłożony model i dokonuje rozłożenia zgięć części arkusza blachy. Domyślnie jest ona wygaszona, ponieważ część jest w stanie zagiętym. Aby rozłożyć część arkusza blachy, należy przywrócić tą operację. Gdy Rozłożony model1 ma wartość:
  • wygaszony, wszystkie nowe operacje są wstawiane powyżej niego w drzewie operacji FeatureManager
  • przywrócony, wszystkie nowe operacje są wstawiane poniżej niego w drzewie operacji FeatureManager i nie są ukazane w zagiętej części.

Modele arkusza blachy utworzone w programach starszych niż SOLIDWORKS 2013 używają innej architektury, która nie zawiera folderów Arkusz blachy i Rozłożony model. Jeżeli szablony dokumentów używają tej starej architektury, należy je odtworzyć w programie SOLIDWORKS 2013 lub nowszym.

Modele utworzone w wersji starszej niż SOLIDWORKS 2013 Modele utworzone w wersji nowszej niż SOLIDWORKS 2013