Opcje wyświetlania drzewa operacji FeatureManager

Można włączyć wyświetlanie cech charakterystycznych dla drzewa operacji FeatureManager poprzez wybranie opcji w podmenu Wyświetlanie drzewa z menu podręcznego FeatureManager.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij prawym klawiszem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager i kliknij Wyświetlanie drzewa.

Pokaż płaski widok drzewa Tylko części.

Krzywe, szkice 2D i szkice 3D nie są wchłaniane do operacji, które się do nich odnoszą. Zamiast tego, są one wyświetlane w kolejności ich utworzenia, a nie hierarchicznie.

Pokaż nazwy operacji Operacje w drzewie operacji są identyfikowane według nazwy.

Jeśli chcesz wyłączyć opcję Pokaż nazwy operacji, należy włączyć opcję Pokaż opisy operacji.

Pokaż opisy operacji Domyślnie opisy operacji są takie same jak nazwy operacji i nie są wyświetlane.

Należy określić inny opis operacji we właściwościach operacji, aby pojawił się on w drzewie operacji FeatureManager.

Pokaż nazwy komponentów Nazwy komponentów są domyślnie wyświetlane.

Jeśli chcesz wyłączyć opcję Pokaż nazwy komponentów, należy włączyć opcję Pokaż opisy komponentów.

Pokaż opisy komponentów Domyślnie opisy komponentów są takie same jak nazwy komponentów i nie są wyświetlane.

Aby oprogramowanie wyświetlało opis komponentu:

  • Należy określić nowy opis komponentu w karcie Dostosowane okna dialogowego Podsumowanie.
  • Opis musi być wybrany dla Dostosowanej właściwości używanej jako opis na stronie Ogólne w opcjach systemowych.
Pokaż nazwy konfiguracji komponentów Nazwy konfiguracji komponentów są wyświetlane domyślnie.
Pokaż opisy konfiguracji komponentów Domyślnie nazwy komponentów konfiguracji i opisy komponentów konfiguracji są takie same i nie są wyświetlane.

Aby wyświetlić opisy konfiguracji komponentów w drzewie operacji FeatureManager, konieczne jest określenie nowych opisów konfiguracji komponentów poprzez otwarcie menedżera właściwości konfiguracji PropertyManager w karcie konfiguracji.

Pokaż nazwy stanów wyświetlania Pokazuje stan wyświetlania dla aktualnie wybranej konfiguracji.
Przeglądaj operacje Tylko złożenia.

W drzewie operacji FeatureManager wyszczególnione są operacje dla każdego komponentu.

Przeglądaj wiązania i zależności Tylko złożenia.

W drzewie operacji FeatureManager wyszczególnione są elementy zależne (zamiast operacji) w każdym z komponentów. Elementy zależne obejmują wiązania i szyki komponentów.

Pokaż wskaźnik komentarza

Włącza wskaźnik komentarza, aby ułatwić lokalizowanie komentarzy.