Omówienie drzewa operacji FeatureManager

Dzięki drzewu operacji FeatureManager wiele operacji wybierania i filtrowania staje się proste, a dostęp do wielu folderów i narzędzi jest pomocny podczas pracy z modelami.

Drzewo operacji FeatureManager i obszar graficzny są ze sobą dynamicznie połączone. W dowolnym z tych paneli można wybrać operacje, szkice, widoki rysunku i geometrie konstrukcyjne.

Można podzielić drzewo operacji FeatureManager i albo wyświetlić dwa wystąpienia drzewa operacji FeatureManager, albo połączyć drzewo operacji FeatureManager z menedżerem konfiguracji ConfigurationManager lub z menedżerem właściwości PropertyManager.

Aby przełączyć widoczność drzewa operacji FeatureManager, należy nacisnąć klawisz F9 lub kliknąć Widok > Interfejs użytkownika > Obszar drzewa operacji FeatureManager, co jest szczególnie przydatne w trybie pełnego ekranu.

Drzewo operacji FeatureManager ułatwia:
 • Wybieranie elementów w modelu według nazwy.
 • Filtrowanie drzewa operacji FeatureManager.
 • Identyfikowanie i zmianę kolejności, w której tworzone są operacje. Można przeciągać elementy w drzewie operacji FeatureManager, aby zmienić ich kolejność. Zmienia to kolejność, w której operacje są regenerowane podczas przebudowywania modelu.
 • Wyświetlanie wymiarów operacji poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy operacji.
 • Zmienianie nazw elementów poprzez powolne dwukrotne kliknięcie nazwy, celem jej wybrania oraz wprowadzenie nowej nazwy.
 • Wygaszanie i przywracanie operacji części i komponentów złożenia.
 • Przeglądanie relacji rodzic/potomek poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy operacji i wybranie opcji Rodzic/potomek.
 • Wyświetlanie następujących elementów:
  • Opisy operacji
  • Opisy komponentów
  • Nazwy konfiguracji komponentów
  • Opisy konfiguracji komponentów
  • Odnajdywanie błędów i ostrzeżeń związanych z modelem lub operacją i opisanych w etykietkach narzędzi oraz w części Informacje o błędach.
 • Odnajdywanie błędówfm_whats_wrong_x.gif i ostrzeżeń fm_exclamation_point.gifzwiązanych z modelem lub operacją i opisanych w etykietkach narzędzi oraz w części Informacje o błędach.
Drzewo operacji FeatureManager dostarcza następujących folderów i narzędzi:
 • Tymczasowe przewijanie modelu do wcześniejszego stanu przy użyciu paska przewijania
 • Dodawanie operacji, szkiców, wiązań i geometrii odniesienia do folderu Ulubione FM_favorites.
 • Dodawanie sensorów do folderu Sensory sensors_folder.png w celu monitorowania wybranych właściwości.
 • Dodawanie nowych równań, edytowanie lub usuwanie równań poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu Równania FM_equations.gif i wybranie żądanej czynności. (Folder Równania pojawia się gdy dodamy pierwsze równanie do części lub złożenia).
 • Sterowanie wyświetlaniem wymiarów i adnotacji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu Adnotacje fm_annotations.gif.
 • Prowadzenie Dziennika projektu i dodawanie załączników do folderu Spinacz projektu FM_Design_Binder_Folder.gif.
 • Dodawanie lub modyfikowanie materiału zastosowanego dla części przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony Materiał fm_material.gif.
 • Przeglądanie wszystkich obiektów bryłowych zawartych w dokumencie, w folderze Obiekty bryłowe fm_solid_bodies_folder.png.
 • Przeglądanie wszystkich obiektów powierzchniowych zawartych w dokumencie, w folderze Obiekty powierzchniowe FM_surface_bodies.gif.
 • Wyświetlić Płaszczyzn , Osi FM_Inserted_Axes.gif i Szkiców FM_Inserted_Sketches.gif wstawionych części.
 • Dodawanie własnych dostosowanych folderów i przeciąganie operacji do tych folderów w celu zmniejszenia długości drzewa operacji FeatureManager.
 • Przeglądanie i pracowanie w wysuwanym drzewie operacji FeatureManager w obszarze graficznym, kiedy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty w panelu po lewej stronie.
 • Przechodzenie pomiędzy kartami drzewa operacji FeatureManager, menedżera właściwości PropertyManager, menedżera konfiguracji ConfigurationManager, DimXpertManager oraz Dodatków poprzez wybieranie kart na górze lewego panelu TAB_FM_all.gif.