Reakcja drzewa operacji FeatureManager na wybory

Po wybraniu elementu w obszarze graficznym, drzewo operacji FeatureManager® rozwinie się i przewinie do wybranego elementu. Kliknięcie w obszarze graficznym bez wybierania elementu przywraca stan przewijania w drzewie operacji FeatureManager.

Przed wyborem Po dokonaniu wyboru
assemblynothingselected.png assemblyselected.png

Zachowanie to jest domyślnie włączone. Aby wyłączyć to zachowanie, kliknąć Narzędzia > Opcje, wybrać FeatureManager i usunąć Przewiń wybrany element, aby był widoczny.