Folder Ulubione w drzewie operacji FeatureManager

Do folderu Ulubione FM_favorites w drzewie operacji FeatureManager® można dodawać najczęściej używane operacje, szkice i geometrię odniesienia.

Dzięki folderowi Ulubione można łatwo uzyskiwać dostęp do elementów w części lub złożeniu z bardzo długim drzewem operacji. Folderu Ulubione można również używać do podświetlania operacji, aby zwrócić na nie uwagę innych członków zespołu.

Aby dodać element do folderu Ulubione, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Dodaj do ulubionych.
Można określić, czy folder Ulubione ma być ukryty, czy wyświetlany w menu Narzędzia > Opcje > Drzewo operacji FeatureManager.

Aby usunąć operację z folderu Ulubione, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń z Ulubionych.

Kliknięcie elementu w folderze Ulubione prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Usuń powoduje całkowite usunięcie danego elementu z części lub złożenia.

Wszelkie zmiany wprowadzone w elemencie w folderze Ulubione są również wprowadzane w każdym miejscu, w którym występuje on w drzewie. Jeśli na przykład użytkownik zmieni nazwę elementu w folderze Ulubione, wszystkie inne wystąpienia tego elementu w drzewie operacji FeatureManager będą odtąd wyświetlane z nową nazwą.