Widoki drzewa operacji FeatureManager

W dokumentach części można skonfigurować drzewo operacji FeatureManager tak, aby pokazywało operacje w kolejności, w jakiej zostały utworzone, nie hierarchicznie.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wyświetlanie drzewa > Pokaż widok płaskiego drzewa. W Widoku płaskiego drzewa krzywe, szkice 2D i szkice 3D nie są wchłaniane do operacji, które się do nich odnoszą. Zamiast tego są pokazywane w kolejności utworzenia.

Widok płaskiego drzewa jest dostępny tylko dla części.

W Widoku płaskiego drzewa dostępne są wszystkie zwykłe funkcje drzewa operacji FeatureManager za wyjątkiem folderów utworzonych przez użytkownika. Można zmienić kolejność operacji w Widoku płaskiego drzewa, zmieniając intencję projektu.

W Widoku płaskiego drzewa nie wszystkie elementy są niewchłonięte. Następujące operacje wchłaniają elementy w tym widoku:

 • Otwór prosty
 • Otwór z Kreatora otworów
 • Dodanie mocujące
 • Występ/Rowek
 • Rowek haczyka zatrzaskowego
 • Otwór wentylacyjny
 • Haczyk zatrzaskowy
 • Operacja arkusza blachy
 • Operacja z biblioteki
 • Człon konstrukcyjny konstrukcji spawanej
 • Blok szkicu

W poniższym przykładzie ta sama część pokazana jest w Normalnym widoku oraz w Widoku płaskiego drzewa.

featuremanager_normal_view.gif featuremanager_flat_tree_view.gif
Normalny widok: Elementy są wyświetlane hierarchicznie ze szkicami wchłoniętymi do operacji. Widoku płaskiego drzewa: Elementy są wyświetlane w kolejności utworzenia za wyjątkiem otworów z Kreatora otworów, które nadal wchłaniają szkice.