Ikony folderów w drzewie operacji FeatureManager

Ikony folderu w drzewie operacji FeatureManager wskazują stan elementów w folderach.

Złożenia

W przypadku złożeń ikony informują, czy folder zawiera pokazane, ukryte, czy wstrzymane elementy albo różne kombinacje.

Ikona Pokazane Ukryty Wygaszony
X    
  X  
    X
X X  
  X X
X   X
X X X

Części

W przypadku części ikony informują, czy folder zawiera elementy przywrócone, czy wygaszone, czy też jedne i drugie.

Ikona Przywrócony Wygaszony
X  
  X
X X