Atrybuty ogólne i ograniczenia dotyczące operacji z biblioteki

Podczas tworzenia i wstawiania operacji z biblioteki są dostępne różne zadania. Istnieją ograniczenia co do operacji z biblioteki.

Atrybuty ogólne

Podczas tworzenia operacji z biblioteki można wykonać następujące zadania:
 • Dodawanie opisów do odniesień podczas zapisywania operacji z biblioteki.
 • Dodawanie adnotacji do operacji z biblioteki.
  Podczas wstawiania adnotacji do operacji z biblioteki, sama adnotacja lub linia wiodąca musi stykać się z operacją tak, aby została ona zapisana wraz z daną operacją.
 • Umieszczanie operacji helisy w operacji z biblioteki.
Podczas wstawiania operacji z biblioteki można wykonać następujące zadania:
 • Wybieranie konfiguracji podczas wstawiania operacji z biblioteki do części.
 • Łączenie z częścią rodzicem.
 • Edytowanie poprzez zmianę konfiguracji, wybór innej pozycji itd.
 • Wstawianie adnotacji do części z operacją z biblioteki.
 • Odwracanie orientacji szkicu podczas wstawiania operacji z biblioteki poprzez kliknięcie strzałki kierunku w obszarze graficznym.
 • Przenoszenie takich właściwości wizualnych, jak tekstury określone w operacji z biblioteki do wstawianych operacji.

Ograniczenia

Historia i odniesienia

Podczas tworzenia operacji z biblioteki należy oznaczyć operacje, które mają być uwzględniane przy wstawianiu operacji z biblioteki do części docelowej. Operacje bazy, przy użyciu których skonstruowano operację z biblioteki, są zasadniczo zastępowane przez operacje bazy już istniejące w części docelowej.

Szkice wymagane do obsługi wybranych operacji są uwzględniane automatycznie.

Podczas wstawiania operacji z biblioteki jest dołączana historia wszystkich wstawionych operacji. Odniesienia do operacji z biblioteki, które mogą zostać rozwiązane wewnętrznie, nie są wyświetlane jako odniesienia zewnętrzne, które należy wybrać. Wszelkie pozostałe odniesienia zewnętrzne trzeba wybrać spośród elementów w części docelowej.

Krzywe

Jako operacje z biblioteki można dodawać następujące krzywe: helisa, spirala i krzywa kompozytowa.

Rzut krzywej można dodać jako operację z biblioteki tylko w odniesieniu.

Tych krzywych nie można dodać jako operacji z biblioteki: krzywa przez punkty XYZ, krzywa przez punkty odniesienia i linia podziałowa.

Operacje z operacjami Boole'a

Operacji z operacjami Boole'a nie można dodawać jako operacji z biblioteki. Przykłady: łączenie obiektów, połączenia obiektów, przecięcia obiektów, usuwanie obiektów.

Powierzchnie

Operacji powierzchni nie można dodawać jako operacji z biblioteki.