Powierzchnia blokująca

Powierzchnia blokująca otacza obwód powierzchni neutralnych w kierunku prawie prostopadłym. Podobnie jak w przypadku wszystkich ścian z pochyleniem, powierzchnia blokująca jest pochylona w kierunku od linii neutralnej.

Powierzchnie blokujące można dodawać do części z form przy pomocy:
  • Odpowiedniego uszczelnienia formy, aby zapobiec wyciekom.
  • Nakierowania oprzyrządowania formy we właściwe miejsce podczas procesu formowania.
  • Utrzymania wyrównania między elementami oprzyrządowania formy.
  • Zapobiegania przesunięciom, nierównościom powierzchni lub niewłaściwym grubościom ścianek.
  • Minimalizowania kosztów obróbki płyt formy wzdłuż podziału ponieważ obszar otaczający powierzchnię blokującą jest planarny.

Dodawanie powierzchni blokującej do powierzchni neutralnej odlewanej części można rozpocząć dodawać ręcznie za pomocą narzędzia Powierzchnia rozwijalna (pasek narzędzi Narzędzia do form) i zakończyć powierzchnię blokującą za pomocą innych narzędzi modelowania powierzchni.

Aby zabezpieczyć bloki rdzenia i gniazda przed przesunięciem, można przed wstawieniem oprzyrządowania formy w odlewaną części, dodać powierzchnię blokującą wzdłuż obwodu powierzchni neutralnych. Można także utworzyć automatycznie powierzchnię blokującą podczas wkładania oprzyrządowania formy. Aby zamknąć otwory w odlewanej części, można dodać powierzchnie zamknięcia stykowego.