Znane ograniczenia narzędzia Znajdź/Modyfikuj

  • Podczas pracy narzędzia Modyfikuj nie można zmieniać typu, podtypu ani statusu końca operacji.
  • W przypadku cienkich wyciągnięć i obrotów wokół linii środkowej polecenie Znajdź bierze pod uwagę tylko grubość typu Jeden kierunek. Podczas pracy narzędzia Modyfikuj zmieniana jest tylko grubość typu Jeden kierunek. Drugi kierunek jest ignorowany, nawet jeżeli operacja była pierwotnie zdefiniowana z typem grubości Dwa kierunki.
  • Polecenie Znajdź nie jest w stanie znaleźć zaokrągleń o stałym promieniu z wieloma promieniami zastosowanymi do pętli.