Operacje z biblioteki

Operacja z biblioteki to często używana operacja lub kombinacja operacji, którą tworzymy jednorazowo, a następnie zapisujemy w bibliotece do późniejszego użycia. Obsługiwana jest większość typów operacji, lecz niektóre z nich z pewnymi ograniczeniami.

Zwykle operacje z biblioteki składają się z operacji dodanych do operacji bazy, lecz nie zawierają tejże operacji bazy. Ponieważ nie możemy mieć dwóch operacji bazy w jednej części, nie możemy wstawić operacji z biblioteki, która zawiera operację bazy do części która już posiada operację bazy. Jednakże możemy utworzyć operację z biblioteki, która zawiera operację bazy i wstawić ją do pustej części.

Możemy tworzyć często używane operacje, takie jak otwory lub szczeliny i zapisywać je jako operacje z biblioteki. Możemy użyć kilku operacji z biblioteki jako modułów konstrukcyjnych do stworzenia jednej części. Może to zaoszczędzić czas i pomóc w zapewnieniu spójności modeli.