Zmiana kolejności widoków 3D.

Można zmienić kolejność widoków 3D na karcie Widoki 3D za pomocą techniki przeciągnij i upuść lub opcji Kolejność sortowania.

Zmienianie kolejności widoków 3D metodą przeciągnij i upuść

Aby zmienić kolejność widoków 3D metodą przeciągnij i upuść, należy:

  1. Wybrać widok 3D.
  2. Przeciągnąć i upuścić go w lokalizacji docelowej.
    Podczas zmiany kolejności widoków za pomocą techniki przeciągnij i upuść zmieniony widok nosi nazwę Dostosowany.

Zmiana kolejności widoków 3D z użyciem kolejności sortowania

Aby zmienić kolejność widoków 3D przy użyciu kolejności sortowania:

Na karcie Widoki 3D, w części Kolejność sortowania, wybrać opcję.
Opcja Kolejność sortowania
Imię i nazwisko Alfabetycznie według nazwy widoku 3D.
Konfiguracja Alfabetycznie według konfiguracji, a następnie według nazwy widoku 3D.
Stan wyświetlania Alfabetycznie według stanu wyświetlania, a następnie według nazwy widoku 3D.
Niestandardowe Kolejność zapisana po reorganizacji „przeciągnij i upuść”.
Historia Kolejność utworzona.