Szablony dla części wieloobiektowych

Po zastosowaniu narzędzia kalkulacji kosztów Costing względem części wieloobiektowych można wybrać główny szablon na potrzeby kontrolowania operacji kalkulacji kosztów na poziomie części. Główny szablon odnosi się do dwóch innych szablonów: jednego dla obiektów arkusza blachy, a drugiego dla obiektów obrobionych. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje obiekty arkusza blachy. W przypadku obiektów obrobionych lub dostosowanych można określić typ obiektu w okienku zadań Costing.