Zmienianie cech charakterystycznych wyświetlania części

Okienka wyświetlania można użyć, aby zmienić cechy charakterystyczne wyświetlania części.

Można również zmieniać wygląd materiału i koloru lub przezroczystość wybranych operacji części.

Wyświetlanie regulatorów wyświetlania

Aby wyświetlić elementy sterujące wyświetlaniem, należy:

 1. Kliknąć w górnej części drzewa operacji FeatureManager, aby rozwinąć okienko wyświetlania.
 2. Zmienić cechy charakterystyczne wyświetlania przy użyciu następujących elementów sterujących:
  • Ukryj/pokaż
  • Tryb wyświetlania
  • Wygląd
  • Przezroczystość

Zmienianie wyglądu lub przezroczystości komponentów

Aby zmienić wygląd lub przezroczystość komponentów, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz komponentu w Okienku wyświetlania i wybrać:
 • Wygląd
 • Zmień przezroczystość

Dla obiektów bryłowych i powierzchniowych oraz geometrii odniesienia można również zmienić stan Ukryj/Pokaż oraz Tryb wyświetlania.

Dla Ukryj/Pokaż:

 • Pokaż
 • Ukryj

Dla Tryb wyświetlania:

 • Przedstawienie krawędziowe
 • Ukryte linie widoczne
 • Ukryte linie usunięte
 • Cieniowany z krawędziami
 • Cieniowany
 • Domyślny tryb wyświetlania. Znak zaznaczenia w narożniku ikony trybu wyświetlania (na przykład ) wskazuje że jest to domyślny tryb wyświetlania. Wyświetlanie jest początkowo ustawione na ten tryb. Wybranie trybu wyświetlania w Okienku wyświetlania zastępuje to ustawienie.
  Można zmienić domyślny tryb wyświetlania przy użyciu wysuwanego narzędzia Styl wyświetlania na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty.