Odniesienia i wymiary w operacjach z biblioteki

W przypadku otwarcia części zapisanej jako operacja z biblioteki oprogramowanie SOLIDWORKS dodaje folder Odniesienia i folder Wymiary w drzewie operacji FeatureManager, poniżej operacji z biblioteki.

Folder Odniesienia wyszczególnia odniesienia, które należy określić podczas wstawiania operacji z biblioteki.

Wszystkie operacje z biblioteki zawierają co najmniej jedno odniesienie - Płaszczyznę umieszczenia . Inne odniesienia są dodawane podczas tworzenia operacji z biblioteki.

Podczas tworzenia tych odniesień, można:
 • Zwymiarować operację z biblioteki względem operacji bazy.
 • Dodać relacje (np. pomiędzy początkiem układu współrzędnych szkicu a elementem operacji z biblioteki).
Operacje z biblioteki posiadające odniesienia do ścian, takie jak zaokrąglenia, nie wymagają wymiarów orientacyjnych.

Folder Wymiary wyszczególnia wymiary, które należą do operacji oznaczonych jako operacje z biblioteki.

Zmiana nazwy odniesienia

Aby zmienić nazwę odniesienia, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać nazwane odniesienie w folderze Odniesienia.
 2. Kliknąć, odczekać i ponownie kliknąć nazwę odniesienia.
 3. Wpisać nową nazwę.
 4. Zapisać zmiany dokonane w odniesieniu.
Można również ustawić operację z biblioteki bez odniesień innych niż Płaszczyzną umieszczenia  poprzez zwymiarowanie szkicu operacji z biblioteki względem części.

Edytowanie nazw wymiarów

Aby poddać edycji nazwy wymiarów, należy:

 1. Wybrać wymiar FM_dimension.gif w folderze Wymiary lub dwóch podfolderach: Wymiary bazujące i Wymiary wewnętrzne.
 2. Kliknąć, odczekać i kliknąć ponownie nazwę (na przykład W1 w W1@Wyciągnięcie2).
 3. Wpisać nową nazwę.
 4. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.

Oznaczanie wymiarów jako wymiarów bazujących

Możemy określić wymiar jako Wymiar bazujący. Wymiar bazujący pozwala edytować umieszczenie operacji z biblioteki po ustawieniu operacji przy pomocy Odniesień.

Aby oznaczyć wymiary jako wymiary bazujące:

 1. Wybrać wymiar z foldera Wymiar.
 2. Przeciągnąć wymiar do foldera Wymiary bazujące.
 3. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.

Oznaczanie wymiarów jako wymiarów wewnętrznych

Aby dany wymiar nie pojawiał się w menedżerze właściwości PropertyManager Operacja z biblioteki podczas wstawiania operacji z biblioteki do części, należy go oznaczyć jako Wymiar wewnętrzny.

Redukuje to zbyt dużą liczbę niepotrzebnych wymiarów w menedżerze właściwości PropertyManager i pomaga unikać przypadkowych zmian w wymiarze.

Aby oznaczyć wymiary jako wymiary wewnętrzne:

 1. Wybrać wymiar z foldera Wymiar.
 2. Przeciągnąć wymiar do foldera Wymiary wewnętrzne.
 3. Zapisać zmiany dokonane w wymiarze.