Zapisywanie szkiców jako bloków

Można zapisać szkic jako plik bloku lub jako blok w bibliotece projektu.

Zapisywanie szkicu do pliku bloku

Aby zapisać szkic do pliku bloku, należy:

  1. Utworzyć szkic.
  2. Kliknąć Zapisz szkic jako blok (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Zapisz.

Zapisywanie szkiców w bibliotece projektu

Aby zapisać szkic jako blok w bibliotece projektu, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać szkic, aby dodać go do Biblioteki projektu.
  2. W Bibliotece projektu kliknąć Dodaj do bibliotek .
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Zapisz w, wpisać nazwę pliku i wybrać folder Biblioteki projektu.
  4. Kliknąć .
    Szkic jest zapisywany jako blok w bibliotece projektu.