Paski narzędzi SOLIDWORKS

Aby wyświetlić paski narzędzi SOLIDWORKS, należy:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obramowaniu okna i zaznaczyć lub odznaczyć nazwę paska narzędzi.
  • Kliknąć Narzędzia > Dostosuj. Na karcie Paski narzędzi wybrać paski narzędzi do wyświetlenia.
Paski narzędzi dla dodatków są dostępne jeżeli zainstalowano te produkty i dodano je do SOLIDWORKS.

Można wyświetlić następujące paski narzędzi SOLIDWORKS: