Eksportowanie adnotacji PMI do STEP 242

Części i złożenia SOLIDWORKS można eksportować z adnotacjami PMI do formatu STEP 242.

Aby wyeksportować adnotacje PMI do STEP 242:

  1. Kliknąć Opublikuj plik STEP 242 (pasek narzędzi SOLIDWORKS MBD).
  2. W oknie dialogowym wpisać nazwę pliku.
  3. Kliknąć Zapisz.