Ścieżka aktualizacji odniesień zewnętrznych

Operacja w kontekście jest automatycznie aktualizowana, jeśli ścieżka aktualizacji jest dostępna w złożeniu. Jeśli ścieżka aktualizacji nie jest dostępna, aktualizacja jest przeprowadzana przy następnym otwarciu złożenia zawierającego ścieżkę aktualizacji.

Aby zbadać ścieżki aktualizacji dla operacji złożenia w kontekście, należy wyświetlić foldery aktualizacji w drzewie operacji FeatureManager, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Zaznaczyć uchwyt aktualizacji w drzewie w celu zaznaczenia powiązanego szkicu w obszarze graficznym.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder aktualizacji i kliknąć Wyświetl listę zewnętrznych odniesień, aby zablokować, odblokować lub usunąć odniesienia zewnętrzne.

Aby pokazać lub ukryć wszystkie foldery aktualizacji, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę lub ikonę złożenia najwyższego poziomu i kliknąć Pokaż foldery aktualizacji.
    Foldery aktualizacji pojawią się na dole drzewa.

  2. Ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę lub ikonę złożenia najwyższego poziomu i kliknąć Ukryj foldery aktualizacji.

    Foldery aktualizacji zostaną ukryte.

Przykład ścieżki aktualizacji

Złożenie zawiera dwa komponenty: bazę formy oraz komponent projektu. W kontekście złożenia tworzymy operację gniazda w bazie formy, z odniesieniem zewnętrznym do komponentu projektu. Ścieżka aktualizacji dla operacji gniazda jest zawarta w złożeniu.

Należy zmienić komponent projektu i odpowiednio zaktualizować bazę formy.

  • Jeżeli złożenie jest otwarte, to operacja gniazda w bazie formy jest aktualizowana automatycznie, gdy dokonamy zmian w komponencie projektu.
  • Jeżeli złożenie jest zamknięte, to operacja gniazda nie może zostać zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany, aż do chwili otwarcia złożenia. Ścieżka aktualizacji będzie dostępna po otwarciu złożenia.