Nieobsługiwane typy otworów - Wyrównanie otworów

Wyrównanie otworów sprawdza, czy w złożeniu występują źle wyrównane otwory. Sprawdza ono wyrównanie otworów z Kreatora otworów, otworów prostych oraz operacji wycięcia cylindrycznego. Pozostałe otwory nie są sprawdzane.

Wyrównanie otworów jest oparte na operacjach. Wyrównanie otworów nie rozpoznaje otworów w:
 • Wyciągnięciach z wieloma granicami
 • Importowanych częściach i obiektach
 • Wyprowadzonych częściach i obiektach, takich jak np. utworzone przez narzędzia:
  • Przenieś/Kopiuj obiekt
  • Podział części
  • Szyk obiektów
  • Wstaw część
Funkcja Wyrównanie otworów rozpoznaje otwory utworzone w operacjach odbicia lustrzanego, w ścianach i obiektach części. Wyrównanie otworów rozpoznaje również otwory z odbitej wersji części, zawierającej prawidłowe otwory i utworzonej za pomocą opcji Wstaw > Lustro części lub Wstaw > Lustro komponentów .

Przykład: Wyciągnięciach z wieloma granicami

Nie obsługiwane:  
Wyciągnięcie bazy z wewnętrznymi okręgami wygląda na tworzące otwory. Mimo iż są one geometrycznie identyczne z otworami, nie stanowią odrębnych operacji i nie są rozpoznawane przez Wyrównanie otworów.

Przykład: Otwory z importowanych i wyprowadzonych części

Jeżeli otwory w części importowanej lub w wyprowadzanej części bazowej pochodzą z części rodzica, nie zostaną rozpoznane przez Wyrównanie otworów. Zostaną natomiast rozpoznane otwory, które zostaną umieszczone w częściach importowanych lub wyprowadzonych, ponieważ stanowią odrębne operacje.
Nie obsługiwane:
Część importowana lub wyprowadzona. Otwory nie są rozpoznawane.
Obsługiwane:  
1. Zaimportować lub wyprowadzić część. 2. Dodać otwory. Otwory są rozpoznawane.